لیست علاقه مندی ها هر کاربر با توجه به پیانوهای انتخاب کرده، در این بخش قرار میگیرد.

نام محصول قیمت وضعیت موجودی
هیچ محصولی به لیست علاقه مندی ها افزوده نشده